ما در کلینیک تخصصی جنت آباد پذیرای تمامی مراجعین محترم در محیطی آرام و مطابق با اصول بهداشتی می باشیم و به کمک پزشکان و پرسنل مجرب تا آخرین مرحله درمان با شما همراه خواهیم بود. در این مرکز رضایتمندی مراجعین هدف اصلی می باشد.


تشخیص سرطان با پروتئین مالاریا


1397/5/27

اطلاعات بیشتر

ارتباط جراحان کشورهای مختلف در اتاق عمل با عینک


1397/5/27

اطلاعات بیشتر

درمان دیابت با سلول های بنیادی


1397/5/27

اطلاعات بیشتر

دستگاهی کوچک برای شناخت سرطان پوست


1397/5/27

اطلاعات بیشتر